Velkommen til bingo

Støtteforeningen spiller Bingo 
lørdage kl. 15.00, fra 24. august 2024.