Velkommen til bingo

Støtteforeningen spiller Bingo 
lørdage kl. 15.00, fra 26. august 2023.